PeMzU

Aktuální dění ve světě mezd a daní

Novinky od 1.1.2022

 • zvýšení minimální mzdy na hranici 16 200 Kč (zvýšení zaručených mezd profesí)
 • hranice příjmů rozhodná pro účast na pojištění zůstává pro DPČ 3 500 Kč, pro DPP 10 000 Kč
 • prodloužení "otcovské dovolené" ze 7 na 14 dní
 • zvýšení daňového zvýhodnění na děti již při výpočtu RZD za rok 2021
 • zvýšení slevy na poplatníka na částku 30 840 Kč
 • zvýšení stravenkového paušálu na úroveň 82,60 Kč
 • zvýšení sazeb stravného a cestovních náhrad (vyhláška č. 511/2021 Sb., vyhláška č. 462/2021 Sb.), zvýšení náhrady za 1 km, zvýšení náhrady za pohonné hmoty
 • od 1.1.2022 u každé uzavřené hypotéky lze uplatnit na snížení základu daně zaplacené úroky do max. výše 150 tis. Kč
 • zvýšení hranice pro progresivní zdanění na částku převyšující 155 644 Kč

Minimální zálohy OSVČ hlavní činnost 2021

 • paušální režim - částka 5 994 Kč/měsíc
 • ZP částka 2 627 Kč
 • SP částka 2 841 Kč
 • dobrovolné nemocenské pojištění 147 Kč

Pracujeme s programy Pohoda, Pamica, Tax, Premier, Helios Inuvio, Vario.